Diagnosombud

Behöver du prata med någon och få stöd? Diagnosombuden har som uppgift att ge stöd till dem som drabbas av reumatiska sjukdomar.
De bevakar aktuella frågor inom vård och rehabilitering samt aktuell forskning. Ger information om respektive sjukdom, till exempel vårdgivare och Försäkringskassan. Ger möjlighet till utbyte av erfarenhet, information och utbildning om respektive sjukdom.

Reumatoid Artrit

Ann-Christin Rasmusson    
Mobil: 070-262 25 03    Mail: [email protected]

Gert-Eric Rasmusson           
Mobil: 072-386 76 64    Mail: [email protected]

Ankyloserande Spondylit (fd.Bechterew)

Vakant.

Artros-Spondylos

Glenn Sillrén                         
Mobil: 070-552 89 25    Mail: [email protected]

Lars-Ove Fredriksson       
Mobil: 070-343 34 01    Mail: [email protected]

Reumatiska Systemsjukdomar

Vakant.

Fibromyalgi-Mjukdels

Ing-Marie Nyman                 Telefon: 042-33 21 05     Mail: [email protected]

Vakant.