Behöver du prata med någon och få stöd? Diagnosombuden har som uppgift att ge stöd till dem som drabbas av reumatiska sjukdomar.
De bevakar aktuella frågor inom vård och rehabilitering samt aktuell forskning. Ger information om respektive sjukdom, till exempel vårdgivare och Försäkringskassan. Ger möjlighet till utbyte av erfarenhet, information och utbildning om respektive sjukdom.

Reumatoid Artrit
Ann-Christin Rasmusson 
070-262 25 03 
[email protected]

Gert-Eric Rasmusson 
072-386 76 64   
[email protected]

Ankyloserande Spondylit (fd.Bechterew)
Vakant.
Reumatiska Systemsjukdomar

Vakant

Artros-Spondylos
Glenn Sillrén                         
070-552 89 25 
[email protected]  

Fibromyalgi-Mjukdels
Ing-Marie Nyman 
042-33 21 05
[email protected]